Skolyoz

Skolyoz omurganın sırt ve bel bölgelerinde ya da ikisinde birlikte görülebilen yana doğru olan eğriliklerdir . Tek başına görülebileceği gibi öne eğrilik olan kifozla birlikte de görülebilir . Skolyozlu omurga yukarıdan aşağı düz bir şekilde uzanması gerekirken sağa veya sola eğrilikleri vardır . Omurganın arkadan bakıldığında düz olması gerekirken sağa ya da sola eğrilikler vardır . Bu eğrilikler C şeklinde olabileceği gibi S şeklinde de olabilir . Her yaş grubunda görülebilir ancak çocukluk ve ergenlikte daha sık rastlanır ; kızlarda erkeklere oranla daha sık görülür .Büyüme çağında boy uzarken eğrilikte artmaya devam eder . Erken tanı konması tedavinin başarısı açısından son derece önemlidir.
Skolyozun nedeni genel olarak bilinememektedir bu nedenle en sık görülen idiopatik skolyozdur. İkinci sırada kas ve sinir hastalıklarının neden olduğu nöromuskuler skolyoz vardır . Anne karnında oluşan anomalilerden kaynaklanan skolyoza da konjenital denir . Kalça , diz ve pelvisde ki dengesizlikler ve bacak eşitsizlikleri de skolyozu tetikleyebilir bu nedenle ayrıntılı muayene yapılması gerekir . Skolyozda omurganın yana ve veya öne eğriliği , omurganın kendi etrafında dönmesi ( rotasyonu ) , omuz ve kalçalarda asimetri , sırt ağrısı , bel ağrısı ve nefes darlığı görülebilir .
Skolyozun tanısında fizik muayene , farklı açılardan yapılan radyolojik inceleme , bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemeden yararlanılır .
Çok ilerlememiş skolyoz olguları cerrahi yönteme baş vurmadan tedavi edilebilir . Tanı konulduğunda çok ilerlemiş olan olgular tedaviye güç cevap verir .
Fark edildiği andan itibaren hastanın düzenli takibi gerekir . Konservatif tedavi yöntemleri uygulanabilir . Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanır . Korse uylanabilir . Hasta hemen egzersiz programına alınır .Tedavi uzun solukludur . Skolyoz tedavisinde manuel tedavi ve omurgaya değişik seviyelerde uygulanan manuplasyon teknikleri hastanın ağrılarının giderilmesinde , hastalığın ilerlemesinin durdurulmasında , kas spazmlarının giderilmesinde ve belirli bir dereceye kadar düzelme sağlanmasında etkili yöntemlerdir . Ayrıca idiopatik skloyozlarda hastanın atlantooksipital ekleme mutlaka manuel tedavi uygulanması gerekir çünkü burada ki blokajlar bedenimizde pek çok soruna yol açabilmektedir . Kalça ,diz , pelvis dengesizlikleri ve bacak eşitsizlikleri manuel tedavi ile başarıyla düzetilir .