top of page

KARPAL TÜNEL SENDROMU

Karpal Tünel Sendromu Nedir ve Nasıl Oluşur?

          Karpal tünel sendromu el ve bileklerin yanlış, aşırı kullanılması, el bileğinin fazla zorlanması ve yıpratılması sonucu el bileğini oluşturan sekiz karpal kemikten geçen sinirin sıkışmasıyla oluşan bir sendromdur. Median sinir, koldan el bileğine dar bir kanaldan geçerek ulaşmaktadır. Bu kanala karpal tünel denmektedir. El bileğinin fazla kullanılması ile mikro ve makro travmalara bağlı olarak bu tünelde baskılar ve bozulmalar meydana gelmektedir. Median sinirin karpal tünelde sıkışması ile ortaya çıkan klinik tabloya karpal tünel sendromu denir. Bu sıkışmanın sonucu olarak sinirin uyardığı bölgelerde uyuşma, keçeleşme, karıncalanma gibi hafif yakınmaların yanı sıra ağır olgularda şiddetli ağrı ve hatta fonksiyon ile kendini belli etmektedir. İlerleyici özellik gösteren bir hastalıktır. Kırk elli yaş arası kadınlarda daha sık görülür.

karpal tünel sendromu

Karpal Tünel Sendromu Kimlerde Görülür?

          Bilek kanalı yapısal olarak dar olan kişiler, kilolu kişiler, fazla miktarda alkol alan kişiler, şeker hastalığı ve damarsal hastalığı olan kişilerde normal kişilerden daha sık görülür. Karpal tünel sendromuna kanal içindeki basınç artışı neden olmaktadır. Bu basınç elin pozisyonuna bağlıdır. El veya el bileği çevresinde oluşan kırıklardan sonra kalıcı bası ortaya çıkabilir. Kiriş kılıflarının çeşitli nedenlerle kalınlaşması kanalda mekanik daralmaya neden olur. Sinir kılıfının tümörleri, avuç içi enfeksiyonları medyan sinir bası belirtileri ortaya çıkarır. İş yerindeki mekanik nedenler ve ağır iş kollarında çalışmak olguların çoğunda etkin rol oynamaktadır. Belli hareketlerin sık olarak tekrar edilmesinin, bilgisayar kullanımı gibi, karpal tünel sendromu ile ilişkisi vardır.  Ahşap işiyle uğraşanlar, tenis oynayanlar, elleriyle sık ev işi yapan hanımlar, şoförler ve benzeri şekilde el bileğini tekrarlayan hareketler yapmak zorunda bırakan mesleklerde çalışan kişiler karpal tünel sendromuna daha yatkındır. Kadınlarda, hamilelik esnasında görülebilir bu durum geçicidir. Doğumdan sonra birkaç hafta içerisinde normale döner.  Karpal Tünel Sendromu’ nun meydana gelmesinde tiroit rahatsızlıkları, romatoid artrit, üremi, amiloidoz, damar anomalileri, tendinit  gibi bazı başka hastalıklarında  rolü vardır.

karpal tunel

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri Nelerdir?

          Başlangıçta bulgular elde güçsüzlük, çabuk yorulma ve özellikle ilk üç parmakta karıncalanma hissidir. Hastalık ilerledikçe ağrı şiddetlenir. Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri hastayı uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir ve belirtiler hasta ellini salladığında ve bileğini hareket ettirdiğinde azalır. Çok ilerlemiş vakalarda baş parmak tabanı etrafındaki kaslarda erime ve buna bağlı başparmakta güçsüzlük ortaya çıkar. Parmaklardaki his kaybı nedeni ile ağrı ve acı hissi de olmadığından hasta fark etmeden parmaklarını yakabilir veya kesebilir.

Karpal Tünel Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

          Karpal tünel sendromunun başlangıç döneminde el bileği hareketlerinin kısıtlanması atel kullanılması ve alınacak antienflamatuar ilaçlar semptomları hafifletebilir. Steroid enjeksiyonları da sinir etrafındaki ödemi azaltarak semptomların gerilemesine yardımcı olabilir. Birkaç ay süresince geçmeyen ve konservatif önlemlere rağmen devam eden karpal tünel sendromlarında ameliyat gerekir.

Karpal tünel sendromunun tedavisinde manuel terapi ülkemizde fazla kullanılmamakla birlikte tek başına ya da diğer uygulamalara ek olarak son derece etkilidir. El bileği manuel terapi teknikleri ile mobilize edilerek sıkışan sinir rahatlatılır, bilekteki ödem ve enflamasyon giderilerek hastanın ağrıdan kurtarılması ve hareket fonksiyonlarının geri kazanması sağlanır.

Adres:

Çınar Mah. 5003/3 Sok. No:3 K.7 D:704 Tokatlı Plaza Bornova/ İZMİR

İletişim:

+90 532 393 61 82

+90 553 495 88 39

bottom of page