Manuel Tedavi (Manuel Tıp) Nedir?

Manuel tedavi tıbbın en eski ve klasik uygulamalarından biridir . Binlerce yıldır tıbbın içinde uygulana gelmiş ve insanların şifa bulduğu bir tedavi yöntemidir. Alternatif tıp değildir. Masaj değildir. Kifoz, skolyoz gibi omurga ile ilgili sorunlarda , omuz ,el bileği sorunlarında (karpal tünel sendromu) ,ayak bileği sorunlarında , dirsek sorunlarında (tenisçi dirseği, golfçu dirseği), dizin enflamatuar olmayan fonksiyonel bozukluklarında , fibromyaljide  ve kalçanın fonksiyonel bozukluklarında başarıyla uygulanır. Bel ve boyun fıtıklarında % 90’nın üzerinde başarılı sonuç  verir. Bel fıtıklarında ve boyun fıtıklarında nadir olgular dışında ameliyat kesinlikle kişilerin kaderi değildir.

Manuel terapi kesinlikle risk oluşturmayan, deneyimli ellerde son derece güvenli ve etkili bir tedavi şeklidir. Sırt ve boyun ağrılarının tedavisinde bütün dünyada hekimler tarafından yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bazı ülkelerde hastane şeklinde sadece manuel tedavi ile hastalara şifa dağıtılmaktadır. Hastalığın şiddetine ve oluştuğu sürece göre seans sayısı değişmektedir. Hafif olgularda bu sayı bir ile üç seans arasında değişirken orta şiddetli olgularda üç ile beş seans şiddetli olgularda ise beş ile sekiz seans olabilmektedir.

Manuel tedavide hasta ve hekim uyum içindedir. Bu nedenle uygulanan teknikler hastadan hastaya değişebildiği gibi aynı tedavi protokolünde güç ya da hareket açısı ya da tekrarı farklı olabilmektedir. İnsan bedeninin her yerine güvenle uygulanabilir. Hastanın fiziksel ve psikolojik yapısı ve eşlik eden diğer rahatsızlıklar (kalp, tansiyon, böbrek yetmezliği gibi) varsa bunlar ön plandadır. Uygulayan hekim bunları göz önünde bulundurarak tedaviyi uygular. Bu nedenle diğer tedavilerin uygulanamadığı hastalara da uygulanabilir .

Manuel terapi yalnız hastalık durumlarında yapılmaz. Yurtdışında sağlıklı kişiler de herhangi bir yakınmaları olmaksızın özellikle omurga bölgesine manuplasyon tekniklerini düzenli olarak uygulatmakta böylelikle daha uzun süre vücut fonksiyonlarını ve hareket yeteneklerini korumaktadırlar.

Manuel tedavide en önemli  husus kimin tarafından uygulandığıdır. Tıp eğitimi almamış, yeterli bilgi, deneyim ve yeterlilikten uzak olan kişiler hastayı yanlış değerlendirerek hastaya zarar verebildikleri gibi tedavi esnasında oluşturdukları komplikasyonlar karşısında da ne yapacaklarını bilememektedirler .

Dünyada son derece yaygın kullanılan bir uygulamadır. Bazı ülkelerde aile hekimleri düzeyinde yaygın olarak uygulanmakta bel ve boyun fıtığı ameliyatları en az oranda yapılmaktadır. Bel ve boyun fıtıkları ameliyatsız olarak tedavi edilmektedir. Hamilelikle ilgili ağrılar aile hekimi tarafından manuel tıp yöntemleri ile iyileştirilmekte ve bu sayede normal doğum da daha problemsiz olmaktadır. Ünlü sporcular ve takımlar yanlarında mutlaka manuel tedavi yapan birini bulundurmaktadır .

Bel ve boyun fıtıklarında ameliyat kader değildir .

Ülkemizde manuel terapi uygulayan hekim sayısı son derece azdır . Burada unutulmaması gereken konu tanı ve tedavinin yeterli eğitimi almamış kişiler tarafından  değil hekim tarafından yapılması gerektiğidir .