Kifoz

İnsan omurgasına arkadan bakıldığında düz görünmesine rağmen yanda baktığımızda sırt bölgesinin öne eğimli yani kambur , bel bölgesinin de fizyolojik lordoz dediğimiz çukur olduğunu görürüz . İnsan omurgasının doğal yapısı böyledir . Bazı kişiler öne fazla öne eğik iken bazıları daha dik dururlar . Yandan çekilen radyolojik incelemede bu açı fizyolojik sınırlar içindeyse normal kabul edilir . Omurgada ki bu eğrilikler omurganın aldığı yükler karşısında yük dağılımını kolaylaştırır ve omurları korur .

Omurganın sırt bölgesinde fizyolojik aralık yan grafide 20 ile 40 derece arasındadır . Bu aralık aşıldığında kifoz yani kamburluk olarak kabul edilir .  Kifoz kişinin yaşam kalitesini etkileyebildiği gibi psikolojik olarak da kötü hissettirmektedir. Ergenlik döneminde uzun boylu olan gençlerin kendisini kısa göstermek için eğik durması, uzun süre bilgisayar başında durma yada yine ergenlik döneminde kızların psikolojik olarak göğüslerini saklama isteği sonucu kambur durmaları kifoz oluşumunu tetiklemektedir  . Doğumsal oluşan kifozda bebeğin anne karnındaki gelişimi esnasında omuriliğinde meydana gelen anormal durumlar bu kifoz çeşidini meydana getirmektedir. Bu tür diğerlerine göre daha hızlı gelişim göstermektedir. Osteoporoz  , kaza ya da herhangi bir darbeyle meydana gelen omurgada oluşan kırıklar , omurgada oluşabilecek iltihaplar , tüberküloz , duruş bozukluğu , yetersiz beslenme ve vitamin eksikliği  de kifoza neden olabilir .

Bebeklerde kifoz belirtileri şu şekildedir ; kol ve bacaklarda anormallik , orantısız bir gövde , kol , bacak ve omuzların birbirine eşit olmaması , denge kaybı , öne eğildiği zamanlarda görülen kamburluk . Yetişkinlerde kifoz belirtileri ; hafif ya da şiddetli sırt ağrısı , boy uzunluğunun kemiklerin eğilmesi sonucunda azalıyor gibi görünmesi , dik durmakta güçlük yaşamak ve ilerleyen zamanlarda zorluk derecesinin artması , kaslarda yorgunluk hissetmek ve omurgada aşırı duyarlılık şeklindedir .

35 derece kifozu olan  kişilerin kifozu kötü duruşa bağlı olarak ortaya çıkar. İlerlemesi de hatalı pozisyonlarda duruş sebebiyle gerçekleşir . Bu kişilere postür düzeltme ; manuel tedavi , manupülasyon, mobilizasyon uygulanır ve egzersiz verilir . 50 55 derece kifozu olan kişilerde kifoz postürel kifozun  ilerlemesi, kemik veya yumuşak dokularda bulunan bir sorunun olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu kişilerde omurga ile ilgili problemleri vardır veya omurgada oluşan kırılmalar sonucu ortaya çıkar. Bu derecelerde kifozu olan hastalara genellikle ilk olarak egzersiz programları uygulanır. Bunun için sırt egzersizlerini çok yoğun olarak yapması gerekir. Postürel düzeltme manuel tedavi , korse tedavisi  uygulanır . Bu derecede kifozu olan çocukların büyümenin devam etmesiyle kifozun derecesi de artar . 70 80 derece kifozu olan hastalarda ya da daha yüksek derecelerde tedavi  genellikle cerrahi olmaktadır.

Manuel tedavi kifozun ilerlemesinin durdurulmasında , hastanın postürünün düzeltilmesinde ve ağrıların giderilmesinde oldukça etkili ve güvenli bir yöntemdir . Hastanın sırt omurgalarına uygulanan manupülasyon ve mobilizasyon teknikler ile başarılı sonuçlar alınır .