Faset Sendromu

Bel ağrılarının büyük bölümünü oluşturur. Faset eklemler omurgamızın küçük eklemleri olmalarına rağmen ağırlığın  üçte birini taşırlar. Ağırlık taşımalarının yanı sıra belin sağa sola dönme yani rotasyon hareketlerine de yardımcı olurlar. Bu eklemlerde oluşan blokaj , aşınma ve yaşa bağlı dejenerasyonlar  yaygın ve şiddetli ağrılara neden olur.

İleri yaş hastalığı olmasına rağmen genç  yaşlarda da görülebilir . Faset eklemler gelişmiş ve komplike bir sinir ağına sahiptirler bu nedenle ağrıya duyarlıdırlar. Yaygın ağrılara neden olurlar ve bu ağrılar blokajın olduğu yerden başka bir yerde algılanabilir ve bu da tanıyı zorlaştırır .  Faset sendromu halk arasında bel kilitlenmesi  ya da bel kireçlenmesi  diye de adlandırılır . Hastanın hareketleri özelliklede sağa sola dönüşler , otururken doğrulma ve öne eğilme ağrılıdır. Lomber diskte ki incelme ve dejenerasyon faset eklemin yükünü artırır . 50 yaşından sonra görülen bel ağrılarının çoğundan sorumludur . Faset eklemde oluşan dejenerasyonun çok ilerlemesi halinde sinirler bası altında kalabilir bu durumda da bel ya da boyun fıtığını taklit eden ağrılar oluşabilir . Bu durum da tanı koymak zorlaşır .

Faset sendromu travma , ağır yük kaldırma , omurganın doğal yapısında ki dejenerasyonlar , tek taraflı omurgaya yük binmesi , omurgada yaşa bağlı olan değişiklikler ,ağır işlerde çalışma ve ağır spor yapma sonunda gelişebilir .

Faset sendromunun tanısını koymak zordur . Sıklıkla diğer rahatsızlıklarla karışabilir. Tanıda omurganın 3 yönlü grafisi , manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografiden yararlanılır. Faset sendromunda önemli olan hastanın öyküsü ve  klinik muayenedir .

Tedavide ilaç tedavisi , fizik tedavi , faset eklemin blokajı ve cerrahi tedavi uygulanır . Manuel tedavi faset eklem tutuluşlarında hem son derece etkili ve güvenilir bir yöntemdir . Omurgaya uygulanan manuplasyon teknikleri ile omurganın segmentleri açılır ve rahatlatılır . Hastalarda hızlı iyileşme sağlanır .